Loggboken

GRIT eller betydelsen av ihärdighet

2017-12-04

Angela Duckworth är professor i psykologi vid University of Pennsylvania och har blivit världskändis för sin forskning om Grit (som kan översättas till ihärdighet på svenska). Duckworth har visat en stor förmåga att ta sig an och bearbeta ett mycket svårt område. Hennes populärvetenskapliga bok i detta ämne har blivit en storsäljare och kom nyligen ut i svensk översättning ”Grit. Konsten att inte ge upp” (Natur & Kultur).

 

Idén om att ihärdighet (grit) spelar en stor roll för prestationer är inte ny. I ett tidigare blogginlägg diskuterade jag Michael Youngs uppmärksammade bok från 1958 - The Rise of the Meritocracy – där framväxten av en ny överklass, meritokratin, behandlas. Young hävdade att det inte räcker med intelligens (IQ) för att kunna bli en fulländad meritokrat. Det behövs också ihärdighet (eller energi som var Youngs begrepp). Youngs satiriska framtidsversion belyser farorna med ett kallhamrat framtida samhälle där bara dessa två egenskaper skall tillåtas spela roll för hur människor värderas, vägs och sorteras.

 

Duckworth hävdar också att det inte räcker med vare sig IQ eller talang för framgång, men till skillnad från Young så uppfattar hon inte Grit (ihärdighet) som ett konstant fenomen utan något som var och en kan träna och förbättra. Enligt henne så växer grit hos oss i takt med att vi lär oss att skilja på mindre viktiga mål, som vi bör överge, och högre mål som kan kopplas till en livsfilosofi eller vår uppfattning om vad som verkligen är meningsfullt i tillvaron. Grit växer när vi reser oss igen efter motgångar och besvikelser eller med Duckworths ord: ”Vid olika tillfällen, på stora och små vis, kommer vi att slås till marken. Om vi ligger kvar där nere har vår grit förlorat. Om vi reser oss igen har den segrat”.

 

Får vi då några goda råd hur man kan ”grita upp” sig? Ja, det finns flera idéer om hur man kan stärka både barns och vuxnas ihärdighet. Vill du veta mer om dem är det bäst att du läser hennes bok. Hon har tillverkat mätinstrument för grit och studerat även hur andra har försökt mäta egenskapen ihärdighet. Dessa instrument har jag vissa synpunkter på, men det tänker jag återkomma till i ett annat sammanhang. Duckworth hävdar att hennes forskning visat att det finns vissa psykologiska tillgångar som personer med hög grit har gemensamt. Dessa kan sammanfattas i fyra punkter:

 

  1. Alla personer med mycket hög grit som hon studerat har ett starkt intresse för vad de gör. Trivs de inte på arbetsplatsen är det bara en tidsfråga innan de försöker omforma den eller lämna den. ”Jag älskar det jag gör”.
  2. En slags daglig disciplin där man övar sig och försöker hitta utmaningar som ligger lite över den egna skicklighetsnivån. ”Vad som än krävs så vill jag bli bättre!”
  3. Nästa punkt kan beskrivas som ett syfte. Man vill se att ansträngningen spelar roll. ”Mitt arbete är viktigt – både för mig och andra”.
  4. Den fjärde punkten handlar om hopp – vilket beskrivs som en slags uthållighet som innebär att man lyckas göra det som situationen kräver. En förhoppning om att vi själva kan skapa oss en bättre framtid genom att anstränga oss.

 

 

Angela Duckworths TED-talk om Grit har visats över 9 miljoner gånger. Du kan se den

 

HÄR