Loggboken

Från ångest till trygghet. Patienters upplevelser efter KBT-behandling i grupp

2018-06-08

Under ett par år var jag aktiv med att handleda examensarbeten på utbildningen för psykoterapeuter inom KBT. Måste säga att jag var imponerad av studenternas prestationer. Examensarbetena höll genomgående en mycket hög nivå. Flera av mina gamla studenter har frågat mig om jag är intresserad av att hjälpa till med att omforma arbetena till artiklar. Det är jag givetvis. Ett antal sådana artiklar har redan publicerats och därefter kommenterats här på min blogg.

 

Nu har två nya artiklar publicerats och ytterligare några ligger dessutom i ”pipeline”. I detta blogginlägg och det därpå följande tänkte jag tipsa om de två nya artiklarna. Den ena har en kvalitativ inriktning (fenomenologisk) medan den andra analyserar data med utgångspunkt från statistiska kvantitativa metoder. De har båda publicerats i tidskriften Psychology (nummer 9). Tidskriften har Open Access vilket innebär att det är fritt fram att sprida den på olika sätt, till exempel genom länkar för nedladdning på hemsidor och Facebook.    

 

Tänkte i detta blogginlägg börja med att presentera den kvalitativa artikeln: Abrahamsson, C., Nordling, B., Michelsen, C. S., & Norlander, T. (2018). Patients’ experiences after Cognitive Behavior Group Therapy: From anxiety to feelings of perceived security. Psychology, 9, 1176-1193.  

 

Syftet med studien var att undersöka vilka komponenter och interventioner som har upplevts betydelsefulla av patienter som uppnått diagnostiska förbättringar efter genomförd KBT-behandling i grupp för individer med ångestproblematik.  I en kvalitativ studie intervjuades 7 patienter (5 kvinnor och 2 män) från två vårdcentraler efter att de deltagit i KBT-gruppbehandling. För att analysera materialet användes EPP-metoden (The Empirical Phenomenological Psychological Method; Karlsson 1995) som resulterade i 41 kategorier som sedan kunde delas in i 9 mer övergripande indexkategorier som alla beskrev komponenter och interventioner som varit viktiga för att bidra till förbättrat mående avseende respondenternas ångest.

 

Här är länken