Loggboken

Två nya böcker: Black Jim och Att älska en vuxen människa

2018-08-24

Nyligen har två spännande böcker publicerats som skrivits av goda vänner till mig. Tänkte här göra recensioner genom att helt enkelt ge sammanfattningar och länkar till var man kan beställa böckerna.

 

Författaren till den första boken, ”Black Jim & Stroboskopljuset”, kallar jag helt enkelt för Olov, vilket är den pseudonym som används. Vi får följa Olovs livsresa in i nutid. Olovs berättelse visar hur livet förändras när emotionellt laddade minnen från barndomen återvänder. Men det visar också vilken styrka och kraft det kan leda till när man är både nyfiken och orädd. På bokens baksidestext står det bland annat: ”Ett märkligt ljussken förändrar allt. Präglad av starka personligheter utvecklar han en karaktär, som blir både till sorg och till glädje. Konsekvenserna av ett grovt våldsbrott skildras ur ett ovanligt perspektiv. Går tillvaron i cirklar? Existentiella frågor är i fokus på flera sätt. En bok om mänskliga relationer och beteenden”.

 

 

 

 

Vill du veta mer, här är länken till Adlibris

 

Den andra boken är skriven av en tidigare kollega till mig, Billy Larsson. Billy är disputerad i psykologi och en kliniskt mycket erfaren psykolog och psykoterapeut som dessutom har en mångårig erfarenhet av att framgångsrikt utbilda blivande psykoterapeuter. Därför så har jag med stort intresse sett fram emot att få ta del av den nyutkomna boken ”Att älska en vuxen människa”. Den har alla förutsättningar att bli en klassiker på psykolog- och terapeututbildningarna. Den kommer säkert också att vara till stor hjälp för människor som planerar att flytta ihop i parförhållanden liksom för redan existerande par som upplever att de behöver få nya infallsvinklar.

Bokens baksidestext ger en utmärkt sammanfattning:

 

”Många människor som längtar efter att leva i en kärleksfull relation hindras av en negativ syn på sig själv. I den här boken förkastas budskapet att lösningen skulle vara att "börja älska sig själv". Istället är bokens bärande idé att det är bättre att lära sig älska någon annan. Det är både viktigare och enklare.

Boken ger vägledning i hur man kan hantera besvärliga tankar och känslor som ofta ställer till det i relationer. Med det som grund presenteras sedan de färdigheter man behöver, både när man är förälskad och när man lever i en etablerad relation. De färdigheter som läsaren får ta del av är dels sådana som är mycket grundläggande, och dels sådana som är mer komplexa och kan användas för att utveckla och befästa en relation.

Även en nydanande beskrivning av kärlek ges. Kärlek ses då som en förening av känslorna glädje och intresse. Mer specifikt beskrivs tre aspekter: kärlekens tankar, kärlekens kroppsupplevelse och kärlekens handlingar.

Boken vänder sig till den som vill bli bättre på kärleksrelationer, och till den som har ett professionellt intresse för relationella färdigheter. Men också till den som mest är nyfiken på hur en psykologiskt genomtänkt framställning av fenomenet kärlek kan se ut".

 


 

 

Vill du veta mer, här är länken till Bokus