Loggboken

Inför valet 2018: Sverige delas och behöver helas

2018-08-31

Efter valet 2010 skrev jag på Loggboken att man inte kan ”ignorera det faktum att cirka 50 % av svenska folket vill begränsa invandringen. Kanske man kan göra just det under en begränsad tid samtidigt som verkningsfulla metoder sätts in för att stärka de nya svenskarnas ställning i samhället?” Min känsla var då att om inte denna fråga hanteras på ett varsamt sätt så kan den bli inflammerad och skapa riktigt allvarliga problem.

 

EU-valet 2014 visade på stora svängningar åt olika håll hos väljarna och resultatet förebådade att det kunde bli svårt att skapa en handlingskraftig regering i riksdagsvalet samma år. På bloggen väckte jag tanken om en bred koalition mellan socialdemokrater och moderater för att få en handlingskraftig regering som kunde ta tag i de problem som tydligt gick att identifiera redan 2010.

 

Valet 2014 bekräftades farhågorna. På valnatten skrev jag i Loggboken ”Direkt efter EU-valet argumenterade jag för en så kallad bred koalition, dvs en uppgörelse mellan socialdemokraterna och moderaterna efter tysk förebild. Valresultatet 2014 indikerar starkt att det är den för landet bästa lösningen”. Denna uppfattning har jag återkommit till på bloggen

 

Nu blev det ju tyvärr inte så. Vi fick en svag regering och en svag opposition genom att det parlamentariska systemet åsidosattes med den märkliga Decemberöverenskommelsen (DÖ). Detta ledde till handlingsförlamning och Sverige hamnade i ett verkligt bekymmersamt läge. Politikerna och massmedierna borde ha kunnat hantera detta väsentligt bättre. Problemen har vuxit rejält och att finna lösningarna på dem är nu betydligt mer komplicerat. Sverige är ett delat land, hat och misstro växer. 

 

En person som har skrivit mycket insiktsfullt om dessa frågor ur ett amerikanskt perspektiv är socialpsykologen Jonathan Haidt. Han skriver om nödvändigheten av att hitta sätt att få människor att kunna prata med varandra och visa varandra empati, istället för att driva kampanjer mot varandra. Han har, från psykologiskt perspektiv, flera intressanta tankar om vad som skulle ena istället för att splittra. Den som snabbt vill få reda på hans tankar kan ta del av dem via TED-talk. Det ligger flera klipp på Youtube.

 

Själv återkommer jag i vanlig ordning med lite funderingar efter valet – men denna gång inte direkt på valnatten – här behövs funderas och analyseras under flera dagar. Men under tiden rekommenderar jag nedanstående klipp. På ett ställe tar han också upp problemen i Sverige.

 

Can a divided America heal?