Loggboken

Påverkar Solen och Vintergatan klimatet genom molnen?

2019-04-26

Min roll som professor emeritus (dvs., pensionär men samtidigt aktiv med diverse projekt) ger mig utrymme till fördjupningar i intressanta frågor på ett sätt som jag tidigare inte haft möjlighet att göra. Tidigare var tillvaron inrutad med allehanda uppdrag och plikter och nu har jag fått "längre koppel". Min blogg har väl i viss mån skildrat detta perspektivskifte.

 

Nu har jag börjat fundera på fenomenet Greta Thunberg, en svensk skolelev och aktivist i klimatfrågan som inspirerat massa unga människor över hela världen till ett engagemang för miljön. Det är uppenbart att ungdomarna är oroliga för hur framtiden skall gestaltas på denna planet och ångesten däröver kanaliseras i protester som ger upplevelsen att de kan göra åtminstone något åt det hemska.

 

Gretas engagemang påminner om mitt eget tidiga engagemang inom vietnam- och vänsterrörelsen. Krig och lidande som exponerades direkt i folks vardagsrum via TV gjorde ett starkt intryck på oss som då var unga och att protestera mot detta kändes väldigt rätt. Sedan får väl erkännas att jag och mina kamrater var väldigt naiva då vi trodde att ”revolutionen” skulle lösa alla orättvisor i världen och att de socialistiska länderna bara hade smärre skönhetsfel. Men vi var unga och då får man drömma och tro på förenklade lösningar, precis som Greta och hennes kamrater.

 

Om jag fortsätter på tråden förenklade lösningar så tycker jag att det är uppenbart att miljörörelsen, i princip alla dess varianter, har förvånansvärt få lösningar och ett problem är att kunskapsnivån om de aktuella problemen verkar låg. Om nu koldioxid-utsläppen är det stora problemet så borde en omfattande satsning på kärnkraftverk vara en av de få insatserna som skulle kunna ge relativt snabba effekter. Detta särskilt om man kan använda ny teknik (den så kallade fjärde generationens kärnkraftverk) där gammalt kärnavfall kan upparbetas och återanvändas istället för att lagras 100 000 år i berggrunden. Men det säger miljörörelsen nej till. De förslag man har är tyvärr inte realistiska om man vill nå effekter. Det kanske handlar mer om att dämpa den egna ångesten.

 

Men tänk om det INTE är koldioxiden som är det enda problemet med uppvärmning. Mycket talar för att solaktiviteten också orsakar svängningar i klimatet. Nu hör jag redan en kör som börjar ropa ”klimatförnekare”. Med det är faktiskt så att samband mellan solaktivitet och global medeltemperatur kan påvisas under de senaste 400 åren och kan dessutom beläggas flera tusen år tillbaka i tiden med hjälp av analyser av så kallade droppstenar.

 

Man måste kunna ta intryck av fakta! Några unga forskare (med stöd av några lössläpta emeriti) har fått fram synnerligen intressanta forskningsresultat. En dansk med namnet Henrik Svensmark har genom empiriska data och experiment lyckats visa att kosmisk strålning kan påverka bildande av små partiklar i atmosfären, vilket i sin tur har betydelse för klimatet. Han får nu sakta men säkert stöd från allt fler. Lägg namnet på minnet, Svensmark kan mycket väl bli en ny nobelpristagare.

 

Det tog flera år innan Svensmark och hans kolleger lyckades få sina resultat publicerade. Nu diskuteras resultaten i välrenomerade tidskrifter och fortsatta diskussioner liksom fortsatt forskning får reda ut vad som gäller. Det är så fri vetenskap skall fungera.

 

De nya fynden indikerar att vårt solsystem på sin "årliga resa" (ett galaktiskt år = 150 miljoner år) i Vintergatan närmar sig en punkt där det efter den ökade värmen för planeten kan förväntas en klart svalare period. Man bör förvisso fortsätta att vara försiktig med koldioxidutsläpp eftersom Svensmark i en senare studie beräknat att mänskliga aktiviteter ändå står för cirka 50 % av temperatur-förändringarna.

 

Här kan ni ladda ner en film som sammanfattar denna forskning så att även vi som är lekmän på detta område förstår det. Min önskan är att SVT visar detta på Vetenskapens värld med en efterföljande diskussion mellan några experter. Det kan mycket väl vara så att solen, liksom solsystemets ”resa” i Vintergatan är avgörande komponenter för klimatet och att koldioxidutsläppen kanske inte är fullt så problematiska som vi nu tror. Vi får se var det hela tar vägen.

 

Tryck för att se en fantastsikt spännande film

 

HÄR

 

 

Nödvändigt med dialoger mellan olika perspektiv

Det är uppenbart att det är inte bara inom vetenskapliga discipliner som det finns olika uppfattningar om klimatet och debatterna behöver naturligtvis föras också inter-disciplinärt. Geologen Dan Britt hävdar till exempel att jordens normaltillstånd är varmare klimat och högre vattenstånd än vad som nu råder, med återkomande avbrott för istider. Människan började på allvar påverka klimatet genom jordbrukets tillkomst och boskapsskötsel. Koldioxiudutsläppen bidrar till att vi nu slipper, enligt Dan Britt, en ny istid samtidigt som koldioxidhalterna inte bör tillåtas att fortsätta stiga för då blir till exempel Florida översvämmat.

 

Dan Britts föreläsning

 

Ekologen Allan Savory har å andra sidan visat att bokskapsskötsel där bokskapen får röra sig över stora områden minskar utbredning av öknar.

 

Allan Savorys föreläsning

 

Tidningen Guardian, som jag brukar följa, hade för några år sedan en artikel där man kritiserade psykologiämnet för att man inte tagit tag i klimatfrågorna. Detta både för att ta reda på hur olika budskap påverkar folk och för att undersöka hur beteenden kan påverkas. Det kanske är dags för oss inom den psykologiska disciplinen att börja fundera på denna komplexa fråga. Handsken är kastad.