Loggboken

Hur blivande terapeuter lär sig och mognar

2019-10-24

Den här gången tänkte jag berätta om en liten kvalitativ studie som vi nyligen genomfört. Den härstammar ursprungligen från ett examensarbete som jag handledde på utbildningen för legitimerade psykoterapeuter vid Högskolan Evidens.

 

Artikeln är baserad på en tidigare kvantitativ studie som genomfördes som ett samarbete mellan de två psykoterapeututbildningarna i Göteborg, det vill säga de vid Göteborgs universitet och Högskolan Evidens. I den studien fick 56 blivande psykoterapeuter anonymt svara på en enkät hur de uppfattade utbildningarna i olika avseenden. Det framkom då att cirka två tredjedelar av studenterna hade en mycket positiv upplevelse av att bli utvärderade inte bara av handledarna utan även av sina studiekamrater medan en tredjedel var klart negativa till att andra än handledarna skulle medverka i utvärderingarna. Dessa olika uppfattningar kunde inte relateras till vare sig ålder, kön, vilken termin man gick på eller tidigare yrkesutbildning.

 

Därför väcktes tanken att man skulle kunna undersöka detta ytterligare genom en kvalitativ studie med det uttalade syftet att få fram hypoteser som sedan kan prövas vidare. Det är precis så som kvantitativa och kvalitativa infallsvinklar kan berika varandra. Här kommer sammanfattningen av den kvalitativa studien:

 

Background:

Learning to become a psychotherapist is a complicated process. Research on this topic has been limited and there is little consensus on how to assess therapeutic skills. SP/SR (Self-Reflection/Self-Practice) has emerged as a theory and method for learning psychotherapy. In this article students' reflections on how to become a psychotherapist has been studied from a phenomenological perspective.

Objective:

The aim of the present exploratory study was to generate preliminary hypotheses for future investigations in order to elucidate the complicated processes that occur during the therapist training programs.

Methods:

Five prospective psychotherapists were recruited to the present investigation, who all studied at the penultimate semester at Evidens University College, Gothenburg, Sweden. Unstructured qualitative in-depth interviews were used followed by phenomenological analysis.

Results:

Analysis yielded 252 meaning units and 12 categories which in turn led to four overarching themes: Learning as a visit to the dentist (when learning becomes painful because certain issues are not resolved); Learning as theatre (when the students just perform what is expected in order to pass); Learning as post-training soreness (when the learning process is challenging on a relevant level); Learning as reflections (when the students seek the intrinsic meaning).

Conclusion:

The study provided a basis for preliminary hypotheses for future investigations: reflections are helpful for managing the challenges described in the four themes. This, in turn, led to the formulation of some proposals for research questions for future investigations.

 

Vill du ladda ner ett exemplar av artikeln tryck

 

HÄR