Loggboken

Corona ger nya konferens-vanor: Svensk doktorand disputerade i Storbritanien via SKYPE

2020-03-26

I dessa tider av Corona-virus blir det allt vanligare att använda digitala konferensprogram istället för att förflytta sig fysiskt till olika platser. Detta sker både i privata sammanhang och yrkesmässigt. Särskilt tycks program som Skype, Microsoft Teams och Zoom vara på allas läppar.  

 

För en knapp vecka sedan, den 20:e mars, medverkade jag vid en disputation vid University of Bolton i Storbritannien. Det var i min egenskap av huvudhandledare för en doktorand vid universitetet som jag närvarade. Extern opponent var den välrenommerade professorn i hälsopsykologi, Mark Cropley från University of Surrey och intern opponent var doktor Ianis G. Matsoukas med biomedicinsk inriktning. Utöver här nämnda personer närvarade även två ytterligare, nämligen chefen för psykologiinstitutionen vid Bolton (motsvarande ämnesföreträdare) professor Jerome Carson och en dam med titeln ”the Chair” som har ett administrativt ansvar och skall granska att allt går rätt till. Alltså en typisk brittisk disputation med enbart 4 – 6 deltagare. Publik förekommer inte!

 

Men den var inte typisk eftersom den genomfördes på Skype. Vi tog aldrig flyget till Manchester och tåg vidare till Bolton som planerat. Vi fick beskedet att man på Bolton beslutat att minimera kontakter med utlandet och vi erbjöds istället att få genomföra disputationen genom internet. Så doktoranden, Mats Niklasson som är bosatt och verksam i Kalmar, fick sitta vid en skärm på sitt kontor och dit anslöt också jag. Den externe opponenten satt i sin bostad i London och de övriga tre i en studio i Bolton.

 

Det var en framgångsrik disputation. Opponenterna var mycket professionella och bearbetade succesivt Niklassons avhandling från sina olika perspektiv. Doktoranden som har en djup kunskap inom sitt område sensomotorisk terapi svarade klart och elegant. Det hela utvecklades till en mycket intressant vetenskaplig diskussion som pågick i flera timmar. I den brittiska varianten är det de två opponenterna som utgör betygskommitté. Niklasson blev naturligtvis godkänd men innan han formellt kan kalla sig doktor skall ett antal dokument fyllas i hos olika instanser. Innan det är färdigt får inte avhandlingen offentliggöras. I ett kommande blogginlägg planerar jag att mer ingående kommentera innehållet i avhandlingen, men de artiklar som Kappan baserar sig på återfinns redan nu här på min hemsida under fliken ”Clinical Psychology”. Det handlar om alla artiklar där ”Niklasson, M” står som förstanamn.

 

Troligen är det inte möjligt att genomföra en svensk disputation på detta vis. Det står tydligt i lagar och förordningar att svenska disputationer är offentliga. Vem som helst skall ha rätt att närvara vid en svensk disputation samt möjlighet att ställa frågor till respondenten. Kanske är det i tider av ökad globalisering och därmed ökad risk för pandemier dags att se över dessa regler och överväga om de behöver förändras och bli mer likartade de brittiska?   

 

Tidigare har jag skrivit en hel del om forskningen kring sensomotoriken. Som till exempel

 

HÄR

 

 

Tillägg (2020-03-28)

En av mina läsare har påpekat att UKÄ helt nyligen gått ut med nya anvisningar om distansutbildningar vid universiteten och däribland vad som gäller för disputationer i Sverige. Man har alltså redan gjort de förändringar som jag efterlyste ovan. Om disputationer skriver man:

 

Offentliga disputationer

UKÄ anser att det inte finns några rättsliga hinder mot att doktorander, betygsnämnder och andra deltagare vid en disputation kan närvara på distans via länk. Enligt högskoleförordningen (6 kap. 33 § andra stycket) ska en doktorsavhandling ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Att disputationen ska vara offentlig innebär att den ska vara öppen för allmänheten att ta del av. UKÄ anser att kravet på offentlighet kan tillgodoses genom möjligheten att via länk ta del av disputationen med hjälp av dator. Men universitet och högskolor kan inte utgå från att alla intresserade har sådana tekniska förutsättningar eller kunskaper att de kan ta del av disputationen med hjälp av egna datorer. Lärosätena bör därför tillhandahålla lokal med utrustning där allmänheten kan ta del av disputationen digitalt. Men de bör samtidigt påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om sociala kontakter.