Loggboken

En internationell studie om våra tankar och beteenden under covid-19 pandemin

2020-04-24

Hej,

Fick nyligen ett mejl från professor Mark Cropley vid universitetet i Surrey, Storbritannien. Han ville göra reklam för en studie som han organiserar tillsammans med två forskare från Milano universitet. Här följer en kort sammanfattning av upplägget:

Studiens syfte
Studien har tagits fram i samarbete mellan University of Milan i Italien och University of Surrey, Storbritannien. Syftet är att samla in information om välmående, tankar och beteenden hos människor från olika länder under den pågående Covid-19 pandemin.

Etiska överväganden
All data samlas in och analyseras med hjälp av datorprogram.  Det insamlade materialet kommer endast att användas i forskningssyfte. Upplägget av studien har godkänts av den etiska kommittén vid universitetet i Milano. Medverkan i studien är naturligtvis helt frivilligt och det finns i enkäten kontaktuppgifter till de ansvariga för studien om man vill ha förklaringar på något som känns oklart innan man väljer om man skall skicka in den eller inte.

Var genomförs studien?
Studien genomförs i USA, Australien liksom I Europa (Italien, Norge, Sverige och Tyskland), för att säkra ett internationellt perspektiv om beteenden under Covid-19 utbrottet.

Snöbollsmetoden används
Insamlingen sker med hjälp av den så kallade snöbollseffekten. Förhoppningen är att så många som möjligt vill komma till tals och att de tipsar vänner och bekanta om enkäten och att dessa i sin tur gör likadant i nästa led och så vidare. Man skulle kunna säga att enkäten sprids efter samma principer som viruset. Du kan göra likadant om du gillar enkäten och lägga ut den på Facebook och andra sociala medier.

Länken till enkäten:

 

Här

 

 

Nu låter vi snöbollen rulla vidare, via mejl och sociala medier!

 

Med vänliga hälsningar

 

Torsten