Loggboken

Energiuppgörelser

2009-02-14

En målsättning med denna blogg har varit att försöka kommentera olika aktuella frågor från ett psykologiskt perspektiv samt även behandla olika högskolefrågor. Men ibland kliar det i fingrarna att ge sig in i frågor som jag inte på något sätt är expert i. Ett sådant område är energipolitiken där jag mer intuitivt upplevt att Oppositionen haft en diffus hållning och att de mer konstruktivt borde kunna bidra till samlande lösningar. För att lära mig lite mer om detta satt jag i dag och ”googlade” ett par timmar.

 

Hittade flera intressanta hemsidor bland annat en med namnet Krafttag.Nu (http://www.krafttag.nu/start.html). Verksamheten finansieras visserligen av Svensk Näringsliv men här har man lyckats hitta en balans och profil som går bortom arbetsgivarnas mer själviska intressen. Som redan Deng Xiaoping utryckte sig: ”jag bryr mig inte om det är vita katter eller svarta katter bara de kan döda råttor”. Det viktiga är att man ger erkännande för goda insatser oavsett vem som gör dem.

 

Hur som haver uppmärksammade sidan mig på en intervju i Smålandsposten (090209) av Stefan Edman, en person som jag har en stor respekt för. ”Jag är lite imponerad av alliansens energipolitik” hävdade den välkände miljödebattören Yttrandet blir inte mindre intressant eftersom Edman ju tidigare var rådgivare i miljöfrågor åt regeringen under Göran Perssons tid som statsminister.

 

En annan intressant iakttagelse var att Stefan Löfven, förbundsordförande i IF Metall uttryckte sig på följande vis i för några veckor sedan: ”Om nu de fyra allianspartierna kommer överens så är det ett annat läge, och vi måste alla bjuda till för vår välfärd och sysselsättning. Då kan man fundera på hur man kan få med de olika energislagen på ett bra sätt, så att vi ser att det finns förnyelsebart med: vindkraft, solkraft, vågkraft och att utveckla vattenkraften. Och så finns det en tredje källa som vi inte kan tänka bort. Kan man då begränsa den till de platser det ska vara på, eller hur många reaktorer ska det vara? Vi får alla se till att bjuda till här.”

 

Lars-Olof Pettersson är tidigare utredningschef på Byggnads och även med erfarenheter från Regeringskansliet skriver på sin blogg: "Vi befinner oss mitt i en ekonomisk kris. Massarbetslöshet hotar. Människor är inte dumma. De vet att tillgången till billig energi är helt avgörande för industrins framtid, många basindustriers överlevnad och för att i framtiden behålla sysselsättning."

 

Det är tråkigt att röster som dessa har drunknat i Oppositionen. Oppositionen borde istället ta en ansvarsfull ställning och bidra till en långsiktig och hållbar energipolitik. Det måste vara möjligt att diskutera alternativ till slutförvaring av kärnavfallet, kanske genom utnyttjande av denna resurs genom små moderna BRID-reaktorer samtidigt som vi i stor omfattning satsar på de förnyelsebara energikällorna.

 

Utan att på något sätt vara expert på detta område kan jag på flera ställen läsa mig till att Allianspartiernas överenskommelse innebär att Sverige ska minska utsläppen med växthusgaser med 40 procent till 2020 och ha 50 procent förnybar energi. Till 2030 ska svenska fordon vara oberoende av fossila bränslen. Det är imponerande målsättningar och oppositionens trovärdighet skulle väsentligt stärkas om man positivt hakar på detta istället för att framstå som arga bandhundar.

 

För politikens väsen kan väl inte bara vara att få in ett visst gäng i Regeringen? Politikens kärna måste vara att det uträttas saker. Eller hur?