Loggboken

Kompetens som ger skillnad

2009-04-16

För ett år sedan etablerade Karlstads universitet en helt ny utbildning för att förbättra vården och stödet till personer med psykiska funktionsnedsättningar och eller psykisk sjukdom. Det handlade om ett nytt yrke, vård- och stödsamordnaren.  

 

Samordnaren skall fungera som en koordinator för de insatser som behövs för individen vare sig det handlar om insatser från landsting, kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och så vidare. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen med psykologi som huvudområde. 

 

Nu sker ett nytt intag till vård- och stödsamordnarprogrammet samtidigt som det kommer allt fler signaler om att både regering och landsting vill aktivt satsa på att förbättra samordningen mellan olika vård- och stödinsatser. Ett utbildningsprogram som ligger rätt i tiden! 

 

Hösten 2009 startar vi även ett tvåårigt program på avancerad nivå: Masterprogrammet Vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi. Det ges på distans och ger grundutbildning i KBT. Masterutbildningen omfattar 120 högskolepoäng. 

 

Utbildningen innehåller kurser som möjliggör att kunna ta ett övergripande ansvar för ledning och samverkan inom vård- och stödområdet. Det ger också kunskaper för direkta terapeutiska interventioner. Programmet leder fram till en masterexamen i psykologi eller en Filosofie masterexamen i psykologi beroende på vilken grundutbildning som man har.