Loggboken

Den psykologiska komponenten i EU-valet

2009-06-08

Ur psykologisk synpunkt är EU-valet synnerligen intressant och flera paralleller kan säkert dras till det som hände i det amerikanska presidentvalet.

 

En ofta åberopad sentens är att ”varje generation måste vinnas för demokratin”. Ett annat sätt att uttrycka det hela är att varje generation måste väckas för engagemang och deltagande och därmed framträda som aktiva samhällsmedborgare. Utan ett sådant engagemang underifrån förtvinar demokratin och utrymme skapas för demagogiska krafter och i värsta fall diktatur.

 

EU-valet i Europa tycks visa att vissa populistiska politiker framgångsrikt har exploaterat människors frustration och känslor av utanförskap samtidigt som vi kan se hur andelen röstande minskar. Det känns inte bra.

 

Det svenska EU-valet skiljde sig glädjande från denna trend. För det första ökade andelen röstande något vilket är glädjande trots att det kan konstateras att mer än 50 % av valmanskåren avstod från att rösta. För det andra, och det är det viktigaste, så ser vi att en femtedel av dem som är under 30 år har funnit en fråga som de brinner för och är beredda att engagera sig för – integritetsfrågan. Det är ett politiskt uppvaknande som ger ny spänst i det demokratiska systemet.

 

Det är här som likheterna till Obamas kampanj kommer in. Man har lyckats mobilisera nya väljare och brutit igenom apatin. Vidare var det Piratpartiet som främst kom att använda de nya kampanjteknikerna på Internet.

 

En tidigare motsvarighet i svensk historia skulle kunna vara vänsteruppsvinget i slutet av 60-talet och i början av 70-talet. Framför allt var det Vietnamrörelsen som engagerade stora ungdomsgrupper och de etablerade partierna stod helt oförberedda. Det var då Olof Palme med stor skicklighet medverkade i både engagemang och dialoger med dessa ungdomar (varav jag var en av många) och han bidrog i hög grad till att öppna och inbjuda till medverkan. Många, många av de fyrtiotalistiska beslutsfattarna har sina rötter från engagemanget för Vietnams folk.

 

Nu skall det bli spännande att se om något av de etablerade partierna idag har motsvarande kapacitet att inte bara föra en dialog utan också övertygande delta i ett engagemang för integritetsfrågorna. Kan Fredrik Reinfeldt spela samma roll för piraterna som Olof Palme gjorde för Vietnamaktivisterna?