Loggboken

Väljarundersökningar: SCB, Demoskop, Novus, Sentio, Sifo, Synovate, United Minds

2010-06-11

Väljarundersökningar: SCB, Demoskop, Novus, Sentio, Sifo, Synovate, United Minds. Större statistisk säkerhet med flera aktuella medelstora undersökningar jämfört med en enda stor undersökning

 

Just nu översköljs vi av kommentarer gällande den senaste väljarundersökningen från SCB. Av någon konstig anledning har just denna undersökning fått någon slags kultstatus jämfört med flera andra nyligen publicerade undersökningar.

 

En vanlig missuppfattning är att antalet tillfrågade personer ca 9 000 i sig gör SCB-undersökningen säkrare, jämfört med andra undersökningar som kanske har 1 000 till 1 500 deltagare. Det skulle behöva klargöras att statistiskt sett är den skillnaden inte så dramatisk vad gäller förmåga att predicera ett valresultat för hela landet. Den stora fördelen med det stora deltagarantalet som SCB har är att man kan bryta ner resultaten i mindre analyser, till exempel se hur det ser ut i olika regioner.

 

Flera mindre studier på säg ca 1 500 deltagare ger sammantaget en starkare power, än en enda studie av SCB-storlek.

 

Det problematiska med att använda den senaste SCB-undersökningen som en slags indikator för det kommande valresultatet kan sammanfattas i följande punkter:

 

  • Ett bortfall på hela 32 %, det vill säga det blev inte 9 000 utan drygt 6 000 deltagare. Bara storleken på bortfallet gör att man blir mycket betänksam
  • Undersökningen är relativt gammal, men presenteras som ny. Såg att någon av de ansvariga på SCB själv påpekade att de i stort avslutade sitt insamlingsarbete när andra opinionsinstitut, som fått andra resultat, påbörjat sina insamlingar

 

Det verkar inte vara SCB-folket själva som drivit på här utan problemet är att många journalister tycks sakna förmåga att analysera data. Det är besvärande eftersom allmänheten, oavsett partisympatier, har rätt att få en korrekt bild av läget. Ett välgörande undantag var emellertid TV4:s Nyhetsprogram på kvällen den 10 juni, där journalisterna tillätt intervjuer av statistiskt kunniga personer och där man på basis av dessa kunde sätta SCB-undersökningen i ett rimligt perspektiv.

 

Alternativ till opinionsundersökningar

 

Sedan kan man ju fundera på alternativ till opinionsundersökningar. Här har jag plockat två förslag från några andra hemsidor:

 

Politiska odds

Politiska odds är mycket mer pålitliga än opinionsundersökningar, idag och historiskt. För varje större politisk fråga har oddsmarknaden ett träffsäkert svar. I länder som USA är rapporter om oddsen naturligt i nyhetsflödet men i Sverige är sådan rapportering i praktiken förbjuden. Joakim Rönngren från spelbolaget Ladbrokes berättar här hur oddsen fungerar, vem som vinner nästa val och vad som gick att förutspå i EU-valet:

 

http://www.newsmill.se/artikel/2009/06/28/enligt-marknaden-vinner-reinfeldt-valet-nasta-ar

 

Folkmassans klokskap

I en vanlig opinionsundersökning är uppgiften att tala om vilket parti man tycker är bäst. Där kommer in felkällor, och bortfallet brukar vara betydande vilket gör att det är tveksamt om data är representativa. Om man i stället ber de svarande att göra en prognos utnyttjar man den kollektiva kunskap som finns i gruppen, "Wisdom of the crowd". Intressant nog fungerar det hela trots att enskilda personer i en grupp av svarande kan göra mycket stora bedömningsfel. Felen går i olika riktningar och tar ut varandra. Det skriver LENNART SJÖBERG, professor vid Handelshögskolan i Stockholm:

 

http://www.newsmill.se/artikel/2009/07/11/ekonomiska-beloningar-mindre-viktiga-hur-fragan-stalls