Loggboken

Psykologiska rabatter 1

2010-08-10

En kraftfull utveckling

 

Ja, så var då sommaren i det närmsta slut och det börjar bli dags att kalibrera om till att mer tänka på jobbet. Den psykologiska avdelningen (institutioner kallas av någon anledning för avdelningar vid Karlstads universitet) har på kort tid genomgått en fantastisk utveckling.

 

Först 1999 blev psykologiämnet vid Karlstads universitet ett magisterämne och 2004 ett professorsämne. Forskarutbildningsprogrammet drog formellt igång i och med årsskiftet 2006. Därefter har två ytterligare program inrättats, nämligen vård- och stödsamordnarprogrammet (en fil. kand. utbildning) och en masterutbildning som innehåller grundutbildningen i kognitiv beteendeterapi. Utöver allt detta finns numera också ett omfattande utbud av fristående kurser och uppdragsutbildningar. För att klara av att hantera alla nya utmaningar har vi anställt, på olika procenttal, ett tiotal nya medarbetare.

 

Parallellt med ovan beskrivna utbildningsexplosion har även skett en stor utveckling på forskningssidan där till exempel psykologin i Karlstad i dag sannolikt tillhör den grupp av psykologiinstitutioner i landet som har störst bredd och djup inom den kliniska forskningen. Vill man veta mer om våra utbildningar och olika forskningsprojekt kan man gå in på psykologiämnets hemsida.

 

 

Vår vision: Vilda Västern!

 

Men man kan inte bara luta sig tillbaka och vara nöjd med hur bra allt är. En sådan attityd leder till stagnation. Den psykologiska institutionen i Karlstad har kännetecknats av en slags vilda västern anda. Vem som helst kan lasta sin åsna och bege sig ut i ödemarken och hugga upp en bit land. Vi satsar på kraft och initiativ underifrån och alla medarbetare har stora möjligheter att själva utveckla olika utbildnings- och forskningsinitiativ. Det har väl egentligen just varit vår vision. Låt tusen blommor blomma och så ser vi i efterhand hur rabatterna blev. Visserligen har vi ibland haft verksamhetsplaner men dessa har egentligen helt baserats på den redan pågående utvecklingen.

 

Det kan nog vara klokt att hålla fast vid denna vision eller snarare arbetssätt, eftersom den bevisligen varit framgångsrik. En annan teknik har varit principen om ”genomskinlighet”, dvs. vi rapporterar till varandra i stort som i smått om olika händelser eller tankar om avdelningen som vi bär på, ofta genom mejl. Vi ger varandra insyn i olika processer. Det innebär att det på avdelningen finns en kultur där alla har möjligheter att vara med och forma och bidra. Vi försöker förena en stormöteskultur, som vi bär med oss från starten, med en mer traditionell beslutsordning som är nödvändig i en stor och växande organisation.

 

 

Strategiska mål

 

Inför den nya terminen har jag emellertid funderat på om vi behöver formulera några tydliga strategiska mål. Vet inte om det är nödvändigt, men enligt principen om ”genomskinlighet” delger jag här mina funderingar. Mot bakgrund av vad vi redan uträttat och mot bakgrund av de erfarenheter som alla nytillkomna medarbetare har i bagaget kan jag tänka mig följande fyra strategiska mål där psykologin vid Karlstads universitet skall, jämfört med andra psykologiska institutioner, bli nationellt ledande:

 

  1. Vi skall bli bäst i Sverige på psykoterapi
  2. Vi skall bli bäst i Sverige på forskning tillsammans med professionella och brukare
  3. Vi skall bli bäst i Sverige på utbildningar inom psykologi
  4. Vi skall bli bäst i Sverige på att skapa synergieffekter

 

Men om detta ber jag att få återkomma med lite fler funderingar i ett kommande inlägg i Loggboken. Fortfarande är inte sommaren över och det finns gräsmattor som skall klippas.

 

Fortsättning följer