Loggboken

Psykologiska rabatter 5

2010-08-13

Vi skall bli bäst i Sverige på synergieffekter

 

Det finns stora mervärden om vi kan skapa synergieffekter mellan våra många och olika aktiviteter. Här ges några exempel på områden som kanske kunde generera synergieffekter:

 

 • Mellan olika terapiformer
 • Mellan psykologin och psykiatriska divisionen vid LiV (som vi har ett särskilt samarbetsprojekt med)
 • Mellan vård- och stödsamordning och positiv psykologi
 • Mellan konsumentpsykologi och vård och stöd
 • Mellan landstingets enhet för behandling av posttraumatisk stress och försvarspsykologisk forskning
 • Mellan terapiforskning och försvarspsykologisk forskning
 • Mellan forskning och utbildning
 • Mellan olika utbildningar
 • Mellan psykologi och andra ämnen vid universitetet
 • Mellan akademin och olika företag som vi samarbetar med
 • Mellan de samarbetande företagen

 

Vi behöver diskutera hur vi kan underlätta för att synergieffekter skall uppstå. En väg kan vara att damma av det gamla konceptet Gathering of the Clans (GOTC), men kanske i en något annorlunda form. Vi genomförde fem GOTC-träffar under fem år och de var upplagda på det viset att medarbetare och studenter berättade om olika undersökningar som genomförts. Därefter följde diskussioner och frågor. Vid dessa tillfällen närvarade också inbjudna gäster som bidrog med nya infallsvinklar och ofta också tidigare D-studenter och andra som vi ville behålla kontakten med. En GOTC-träff genomfördes under en eller två heldagar och en av principerna var att man kunde komma och gå som man ville (typ teach-in) och på kvällen träffades man på en restaurang för fortsatta diskussioner. Det är värdefullt med olika former av arenor.