Loggboken

Vård- och stödsamordning innebär också att kombinera medicinering och terapi

2008-09-05

Vård- och stödsamordning gör skillnad 

 

Den svenske nobelpristagaren Arvid Carlsson har vid flera tillfällen betonat att framtiden inom psykiatrin handlar om att på ett utmärkt sätt kunna kombinera en bra medicinering med en bra terapi. Forskningen om psykiatrisk behandling har till exempel visat att  

 

  • Utan behandling får cirka 80 procent av patienter med schizofreni återfall i psykos under loppet av ett år.
  • Av dem som behandlas med antipsykosmedicin får cirka 40 procent återfall inom ett år.
  • Av dem som behandlas både med medicin och psykosociala insatser får cirka 20 procent återfall inom ett år.
  • Om man systematiskt samordnar medicineringen och de psyko- sociala insatserna kan siffran pressas ner mot 10 procent.

 

Detta sätt att resonera gäller naturligtvis också de neuropsykiatriska funktionshindren. Centralstimulerande medicin lindrar ADHD-symtomen för 80 procent som har denna diagnos. Vad vi får hoppas på i framtiden är inte bara än bättre mediciner utan också att omhändertagandet och olika terapiformer skall förbättras.

 

För vuxna med ADHD kan kognitiv beteendeterapi vara en bra metod och för barn kanske det främst handlar om beteendeterapi. En ny och spännande möjlighet som vi vid Karlstads universitet nyligen har börjat fördjupa oss är sensomotorisk terapi (SMT) för barn med motoriska problem och uppmärksamhetsproblem. Att systematiskt träna kroppen kan ha en stor betydelse för att stimulera den växande hjärnan. 

 

Nyligen har vi genomfört två studier tillsammans med rörelseskolan Vestibularis i Mönsterås och under hösten planerar vi för att påbörja ett doktorandprojekt inom området sensomotorisk terapi (SMT). Vid Vestibularis följer man ett träningsprogram, ”Retraining for Balance”, som innehåller sju delar bestående av bland annat foster- och nyföddhetsrörelser, vestibulär stimulering, auditiv perceptuell stimulering och grovmotoriska rörelser. Behandlingstiden är ofta upp mot tre år.

 

Preliminära resultat ser lovande ut, men mycket arbete återstår innan vi kan uttala oss mer bestämt. Det skall bli mycket intressant att följa detta arbete!