Loggboken

Flyt-Rest (flotation-REST) rekommenderas av regeringens rehabiliteringsråd

2011-03-04

Rehabiliteringsrådets slutbetänkande har kommit och vi kan glädja oss över att flyt Rest nu finns med som en metod i det multimodala programmet:

Så här skriver rehabiliteringsrådet om flyt-Rest:

 

Flyt-Rest, Flotation Restricted Environmental Stimulation Technique
Att flyta i mörker i kroppsvarmt vatten vars lyftkraft förstärkts med magnesiumsulfat minskar hjärtfrekvens och muskelspänning och medför en stark känsla av avslappning. Tekniken har prövats med avseende på olika stressmått, och en metaanalys har visat
jämförelsevis starka stresslindrande effekter. Tekniken används för stresslindring i Sverige, såväl i forskning som kommersiellt. Norlander och medarbetare har studerat de stresslindrande effekterna, som bl.a. rapporterats i en avhandling från Karlstads universitet där man fann gynnsamma effekter vid fibromyalgi och utmattningssyndrom. Några kontrollerade studier, eller studier av arbetsåtergång, i grupper av sjukskrivna har vi inte lyckats hitta.


Forskningen vid Karlstads universitet har väsentligt ökad evidensgraden för flyttekniken. Flyt-Rest är en effektiv metod mot stress och stressrelaterade sjukdomar och det är naturligtvis rimligt att patienter med sådana åkommor får tillgång till den sannolikt mest effektiva metoden att snabbt få en stressreduktion. Sannolikt öppnar slutmeningen också för att det går att få fram forskningspengar för att studera effekter av arbetsåtergång med hjälp av flyt-Rest.

 

Det hela verkar som ett efterlängtat genombrott för metoden. Det skall också bli intressant att se hur de mer detaljerade föreskrifterna kommer att se ut. Där har vi lämnat konkreta förslag om hur ett regelsystem kan se ut med legitimerade som övervakar verksamheten och med personal som fått genomgå certifieringskurser. Sådana kurser måste vara avancerade och innehålla en grundlig utbildning om allt från tankarnas hygieniska skötsel till omhändertagande av patienterna.

 

Under kommande år behöver, mot bakgrund av de erfarenheter som vi har samlat på oss vid Human Performance laboratoriet i Karlstad, detaljerade anvisningar framarbetas på vad som skall ingå i certifieringskurserna.