Loggboken

Den goda arbetsplatsen

2011-04-23

Själv får tröst och näring av den gamla kinesiska lärdomsskriften Tao Te Ching som ytterst handlar om att vi alla kan utvecklas i goda processer om vi ”flyter med Tao”. Det finns bra översättningar till svenska och flera böcker har dessutom kommit som försöker anpassa principerna till olika områden.

 

John Heider har på basis av denna skrift utvecklat tankegångar om ”ledarskapets Tao” vars förhållningssätt jag tycker det är viktigt att försöka följa. Denna lila skrift, som är anti-tesen till "linjeorganisationen", bör kunna användas i interna utbildningar för chefer och medarbetare. Här kommer några upplyftande citat om ledarskap från Heiders bok:

------------

En vis ledare möter allt beteende med respekt. Därigenom blir gruppen öppen för fler och fler olika beteenden.

 

Liksom vatten ger ledaren efter. Eftersom ledaren inte pressar på blir gruppen inte kränkt och gör inte motstånd.

 

En vis ledare nöjer sig med ett gott arbete och släpper sedan fram andra.

 

Kan du vara mild mot alla fraktioner och leda gruppen utan att dominera?

 

Avsätt regelbundet tid för tyst begrundan. Vänd dig inåt och smält det som skett. Låt sinnena vila och bli stilla.

 

En vis ledare ingriper inte i onödan. Gruppen känner ledarens närvaro men ofta sköter den sig själv.

 

Om du inte litar på en persons process kommer den personen inte att lita på dig.

 

En ledare lär ut mer genom att vara än genom att göra.

 

Berömmelse komplicerar ditt liv och äventyrar dess enkelhet.

 

Alltför mycket kraft slår tillbaka mot en själv. Ständiga ingripanden och uppmaningar skapar inte någon bra grupp. Det förstör gruppen.

 

Även om man har stor framgång med hårda ingrepp finns det ingen anledning att vara nöjd. Någonting har skadats. Man har våldfört sig på någons process. Det är därför segern egentligen är ett nederlag.

 

Sträva efter en uppriktig, öppen grupp. Ju färre regler desto bättre. Bra ledarskap består av att göra mindre och vara mer.

 

Om någon angriper eller kritiserar dig, reagera då på ett sätt som kastar ljus över händelsen. Det är en fråga om att ha mittpunkt och veta att varje konfrontation är en dans och inte ett hot mot ditt jag eller existens. Tala sanning.

 

En vis ledare håller sig i bakgrunden och underlättar andras process.

 

Den som angriper är ur balans och lätt att kasta omkull. Men man bör ändå ha respekt för alla angripare. Glöm aldrig din medkänsla.

 

Ledaren bekämpar inte kraften i gruppens energi utan flyter och ger efter och absorberar och släpper taget. Ledare får stå ut med en hel del utskällningar. Om de inte var som vattnet skulle de knäckas. Förmågan att vara mjuk gör dem till ledare. Det är ännu en paradox: det som är mjukt är starkt.

 

Det är viktigare att säga sanningen rent ut än att säga något som låter bra.

 

En vis ledare är inte på jakt efter en rad framgångar. Ledaren hjälper andra att finna sina framgångar. Det räcker till för alla. Att dela framgång med andra är mycket framgångsrikt.

-------------- 

Så långt tankegångar som härstammar från uråldrig visdom. Motsvarande visdom kan vi hämta från flertalet religioner, filosofier och helt enkelt sunt förnuft.

 

Karlstads universitet kan inte vara bäst på allt utan bör eftersträva spetskompetens inom ett par tydliga profiler och därför måste vi acceptera att det görs prioriteringar. Ledarskapets Tao skall inte förväxlas med låt-gå politik, utan det handlar om god jordmån och fritt växande inom ramen för välmotiverade, förankrade och prioriterade policy-beslut.

 

Det handlar om att vi hjälper varandra att utvecklas och mogna, vilket i sin tur leder till att vi mår bättre och även lyckas bättre i våra arbetsuppgifter. En sådan kultur kännetecknar den Goda arbetsplatsen.