Loggboken

Fallstudie om whiplash och floating (flyt-REST)

2013-12-21

Helt nyligen har vi fått en artikel publicerad om hur floating (flyt-REST) kan användas för att lindra smärta och öka livskvaliteten för en patient som drabbats av svår whiplash (WAD IV). Patienten i fråga har fört en detaljerad dagbok och också blivit djupintervjuad. Analysen i fulltext hittar du här:

 

Edebol, H., Nordén, T., & Norlander, T. (2013). Behavior change and pain relief in chronic whiplash associated disorder Grade IV using flotation restricted environmental stimulation technique: A case report. Psychology and Behavioral Sciences, 2, 206-2016.

 

Resultaten ligger i linje med en tidigare studie som analyserade erfarenheter från sex patienter med olika grader whiplash, men majoriteten av dessa patienter hade inte lika svårartad skada och dessutom flöt de under en betydligt kortare tid jämfört med den nu aktuella artikeln. 

 

Globalt sett har det skett en ökning av antalet whiplash-skador (Whiplash Associated Disorders - WAD) beroende på ett ökan antal trafikolyckor under de senaste decennierna. En granskning av 226 forskningsartiklar visade att cirka 50 % av de som drabbats av WAD fick detta som ett kroniskt tillstånd. Utveckling av kronisk WAD är således vanligt och innebär ett betydande fysiskt och psykiskt lidande samt dessutom stora samhälleliga kostnader. WAD kan definieras kliniskt på lite olika sätt och ett sådant är att göra det med hjälp av de fyra svårighetsgraderna WAD I – WAD IV där WAD I kännetecknas av nackbesvär med ömhet eller stelhet, men inga fysiska tecken på skada medan WAD IV även inkluderar svåra skador som frakturer och förskjutningar. WAD I och II definieras som akuta tillstånd medan svårighetsgraderna III och IV definieras som kroniska tillstånd. Whiplash handlar inte bara om nacksmärta utan andra vanliga följdeffekter är till exempel huvudvärk, yrsel, syn- och hörselstörningar, sömnlöshet, trötthet, koncentration och minnesförlust, ångest och depression.

 

Mot denna bakgrund gäller det att vara öppen för att kompletterande behandlingsinsatser som ger patienterna instrument att psykologiskt hantera denna svåra problematik. Floating kan, för vissa patienter, vara ett sådant instrument. Men här är det åter nödvändigt att framföra en varning. Vi får inte glömma att whiplash är en svår skada och det är helt nödvändigt att all behandling görs tillsammans med en specialist på området. INGEN FLOATING BEHANDLING FÅR UTFÖRAS UTAN EN AKTIV MEDVERKAN AV PATIENTENS LÄKARE!