Loggboken

Ny ranking från URANK

2014-05-23

 

För några dagar sedan kom den senaste rankingen från URANK. En årlig sådan anländer från den oberoende organisationen. Man samlar statistik från SCB och UKÄ och andra. Som tidigare har man sex olika dimensioner som i sin tur innehåller flera underdomäner. Likaledes som vanligt hamnade Karolinska Institutet i topp och det var för övrigt mycket små förändringar jämfört med 2013 års ranking

 

Den intressantaste dimensionen är naturligtvis den som handlar om forskning och forskarutbildning eftersom den fungerar som en slags vindstrut vad gäller den framtida utvecklingen för ett lärosäte. Framgångsrik forskning innebär duktiga forskare och lärare som i sin tur leder till bättre utbildning i olika avseenden för studenterna.

 

Totalt väger forskningsaspekten bara 20 % i den totala rankingen vilket kan upplevas som väl snålt. Men i praktiken har det mindre betydelse eftersom aspekten i sig starkt påverkar och driver på de andra fem aspekterna. Lärosäten som ligger dåligt till på forskningslistan har all anledning att ta detta på största allvar.

 

Aspekten forskning består av fem olika variabler, nämligen

  • Andel forskning av lärosätets totala kostnader
  • Andel konkurrensutsatta forskningsmedel (från Vetenskapsrådet, Fas och Formas) av extern forskningsfinansiering
  • Andel examinerade studenter som övergår till forskarutbildning
  • Antal disputationer per professor
  • Rekrytering till forskarutbildning av doktorander (ej från egen högskola)

 

Här kommer hela listan:

 

Rankingen av universitet och högskolor 2014 gällande forskning och forskarutbildning

Karolinska institutet (1)

Kungliga Tekniska Högskolan (2)

Stockholms universitet (3)

Sveriges lantbruksuniversitet (4)

Uppsala universitet (5)

Luleå tekniska universitet (6)

Chalmers tekniska högskola (7)

Göteborgs universitet (8)

Umeå universitet (9)

Lunds universitet (10)

Handelshögskolan i Stockholm (11)

Linköpings universitet (12)

Örebro universitet (13)

Malmö högskola (14)

Blekinge tekniska högskola (15)

Högskolan i Gävle (16)

Högskolan i Borås (17)

Södertörns högskola (18)

Högskolan Kristianstad (19)

Mittuniversitetet (20)

Högskolan i Jönköping (21)

Linnéuniversitetet (22)

Högskolan Dalarna (23)

Högskolan i Skövde (24)

Högskolan i Halmstad (25)

Karlstads universitet (26)

Mälardalens högskola (27)

Högskolan Väst (28)

 

Sedan finns det 14 små högskolor som inte än tas med i statistiken. Men vem vet det kanske kan vara en idé framöver. Där frodas kreativa miljöer. De små högskolorna har möjligheter att agera i starka nischer och flera av dem samarbetar med eller söker samarbete med starka forskningsmiljöer.  Exempel på sådana små högskolor är Beckmans Designhögskola, Ersta Sköndal högskola, Högskolan Evidens och Ericastiftelsen.