Loggboken

Hoppets revolution

2008-11-05

Tidigt i morse satt jag, liksom väldigt många andra, framför TV:n och slukade rapporter från USA-valet. Vilken fantastisk händelse med Obamas seger! Speciellt viktigt var all den entusiasm och framtidstro som fanns runt hans valkampanj. Ett slags ”Hoppets revolution” för många unga människor och grupper som står utanför etablissemanget.  

 

Psykologiskt sett kan man tala om en omvandlad frustration, en utanförskapets frustration som nu kan ta sig uttryck i engagemang för en kandidat. Vill det sig riktigt väl kan en sådan kraft vara med och förändra världen till det bättre. Frustration och utanförskap som inte kan kanaliseras till progressiva, trovärdiga och möjliga projekt kan däremot leda till stora problem. 

 

I Sverige är det mycket viktigt att ta tag i den svåra situation som särskilt pojkarna har i skolorna. Från dagis till gymnasiet finns det få eller inga manliga förebilder i skolan. Skolans värld är ett matriarkat. Pojkarna ligger 18-24 månader efter flickor i den biologiska mognaden och de får sämre betyg än flickorna även om de skulle prestera lika på de centrala proven. Varannan kvinna i Sverige men bara drygt var tredje man studerar vidare efter gymnasiet. 

 

Dessa och andra problem uppmärksammas tyvärr inte av genusvetenskapen därför att den är så ideologiskt inriktad och har sådana uppenbara problem att ta till sig och analysera informationer som faller utanför det som en gång definierades som politiskt korrekt. 

 

Särskilt arbetarklasens pojkar drabbas av skolans brist på struktur och av att läsmetodik tagits bort ur lärarutbildningen. Att ha en bra läsförmåga är en helt central färdighet och det finns oroande rapporter som visar att läsfärdigheten försämras i skolorna. Det är bara att hålla med Martin Ingvar när han påpekar att ”våra flummiga modeller för inlärning saknar helt grund i vad vi i dag vet om hjärnan” (DN-debatt, 2008-03-09). 

 

Men vad händer med pojkarna som misslyckas i skolan och som får en negativ självbild? Var finns ”Hoppets revolution” för denna grupp? Om progressiva krafter sviker dem så blir risken mycket stor att reaktionära krafter kommer att exploatera all den frustration som de osynliggjorda pojkarna drabbas av.