Loggboken

Högskolan Evidens påbörjar forskning om KBT

2014-10-28

Hittills har forskningen vid Högskolan Evidens främst handlat om Resource Group Assertive Comunity Treatment (RACT), om Sensomotorisk terapi (SMT) samt om psykometri i samverkan med kvalitetsdatabasen Kvalitetsstjärnan. Den forskningen kommer att fortsätta och fördjupas. Men nu kan vi stolt också konstatera att en fjärde forskningslinje har påbörjats, nämligen om Kognitiv beteendeterapi (KBT).

 

Studier  förbereds och inom en snar framtid kan sannolikt flera artiklar presenteras. Den första KBT undersökningen är en kvalitativ studie och baseras på ett examensarbete. För första gången analyseras patienters egna upplevelser och beskrivningar av hur hälsosamma beteenden växer fram som ett resultat av träningen i medveten närvaro.

 

Här är artikelns Abstract.

 

The aim of the study was for the first time to investigate patients’ own experiences of developing healthy behavior in connection with their participation in Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT). Healthy behaviors were defined as those which aimed to improve the individual’s wellbeing and physical function. Two women, diagnosed with bipolar illness or depressive episodes, were recruited from a group of clients in psychiatric care who both had been treated according to MBCT. The two clients shared their views of what changes they experienced during the treatment in semi structured interviews. Data analysis was performed according to the Empirical Phenomenological Psychological (EPP) method. The analysis generated five main themes which were shown to create a causal chain where paths to healthy behavior contributed to a process of change which was mirrored in comprehensive distancing, which in turn facilitated a reduced tendency of illnessidentity and the acquiring of new proficiencies which could be generalized to different situations in daily life which led to insights about healthier behavior.

 

Här kan du ladda ner artikeln:

 

Ingvarsson, T., Nordén, T., & Norlander, T. (2014). Mindfulness-based cognitive therapy: A case study on experiences of healthy behaviors by clients in psychiatric care. Open Journal of Medical Psychology, 3, 390-402. Doi: 10.4236/ojmp.2014.35041