Loggboken

Varför lyckas inte FACT bättre?

2015-09-07

Nu har vi åter fått en ny artikel om Assertive Community Treatment publicerad. Men först lite bakgrund.

 

I en kritisk genomgång granskade vi den forskning som förekommit gällande den psykiatriska behandlingsformen Flexible Assertive Comunity Treatment (FACT) och kunde konstatera att det fanns ingen evidens för metoden.

 

Artikeln (Absence of positive results for Flexible Assertive Community Treatment. What is the next approach?) fick stor uppmärksamhet i Sverige eftersom det här fanns från myndigheternas sida långt gångna planer på att implementera metoden. Dessa planer avbröts nu resolut och den organisation som hade uppgiften att sprida information om FACT, den så kallade I-noden avvecklades. Allt detta var i sin ordning eftersom svensk lag betonar nödvändigheten av att inom sjukvård och social omsorg skall metoder användas som har vetenskapligt stöd och/eller där man kan påvisa goda erfarenheter.

 

Vår kritiska genomgång av FACT-forskningen fick också en stor internationell uppmärksamhet. FACT uppstod i Nederländerna och även där ville man nu istället pröva metoder som har dokumenterat god evidens. En sådan metod är Resursgrupps ACT (RACT) som bygger på nätverksarbete och att stärka brukarnas självkänsla och självförmåga genom att det är brukarna själva som fastställer vilka mål som gäller i behandlingen. Verksamheten tar som sin utgångspunkt brukarnas behov och önskemål. 

 

Den som vill veta mer om detta kan hitta artiklar på denna hemsida under fliken "Clinical Psychology".

 

Den internationella diskussionen med det forskarteam som låg bakom de flesta av FACT-artiklarna ledde till att dessa forskare själva nu håller med om att de saknar belägg för metodens effektivitet. Nu verkar de inriktade på att behålla mycket av ramarna av FACT samtidigt som de vill berika metoden med resursgrupper enligt RACT.

 

Det kanske kan vara en bra idé under förutsättning att man först tar reda på varför FACT inte har fungerat så bra. Tyvärr har man missat att göra en analys kring denna viktiga aspekt. I vår nya artikel tror vi oss ha identifierat ett strukturellt problem som hela FACT-modellen baserar sig på.

 

Artikeln kan du ladda ner här:

 

Norlander, T. & Nordén T. (2015). The hourglass model: Are there structural problems with the scarcity of positive results for flexible ACT? Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, 11, 155-157. Doi 10.2174/1745017901511010155