Loggboken

Global film för att hantera krigstrauman

2015-11-01

Reklambyrån Your Majesty har lanserat en introduktionsfilm för att hjälpa flyktingar att hantera sina krigstrauman. Meningen är att filmen skall kunna fungera över alla språk- och kulturgränser och skall kunna ses av både barn och vuxna. Naturligtvis skall man inte se det som att denna lilla film kan sopa undan ett så komplext tillstånd som postdramatisk stress, utan det skall ses som en första-hjälpen insats. 

 

Tekniken som filmen baseras på kallas för Trauma Tapping Technique (TTT) och är enkel att genomföra. Den har ändå visats vara klart användbar som en första-hjälpen insats och effektiviteten har förvånat psykologer och psykiatriker och dem som lider av trauman.

 

Metoden kan vara hjälpsam för alla som har blivit traumatiserade, som till exempel vid svåra krigsupplevelser, eller personer som drabbats av kriminella våldsgäng, våldtäckter, trafikolyckor och så vidare.

 

Det är inte klarlagt varför metoden fungerar så bra – bara att den gör det. Det är ytterligare ett starkt indicium på att hjärnan och kroppens olika delar och organ är mycket mer sammanflätade än vad man tidigare trott. Nyligen genomförd forskning visar till exempel att det går fler signaler från hjärtregionen till hjärnan än tvärtom och att signalerna från hjärtat tycks påverka hjärnan emotionellt (!). Flera forskargrupper runt om i världen studerar nu interaktionen mellan hjärnan och olika organ i kroppen. Detta kommer sannolikt leda till ett paradigmskifte i vår syn på hjärnans funktion.

 

Vill man veta mer om TTT rekommenderar jag den utmärkt intressanta boken ”Resolving Yesterday: First Aid for Stress and Trauma with TTT” författad av Gunilla Hamne och Ulf Sandström.

 

Här har du länken till reklambyrån och deras beskrivning av filmen.

 

Här har du länken till den korta filmsnutten som faktiskt kan rädda liv:

 

http://www.selfhelpfortrauma.org/

 

 

Låt oss hjälpas åt med att sprida den till så många som möjligt!