Loggboken

Suicidprevention i Värmland. Utbildningar för blåljuspersonal

2015-11-23

Den amerikanske befälhavaren i Koreakriget, general Douglas MacArthur, hävdade vid något tillfälle att ”old soldiers fade away” (gamla soldater bleknar bort). Någon har sagt att det händer något liknande med en professor som lämnar ett lärosäte. Det vill säga det finns åtaganden kvar och det tar därför ett par år innan allt kan avslutas.

 

När jag slutade vid Karlstads universitet i maj 2012 började jag direkt med nya arbetsuppgifter, men fortsatte att parallellt fullfölja vissa handledningar. Min sista insats blev att avsluta handledningen av en magisteruppsats som utvärderade en omfattande utbildningsinsats för blåljuspersonal i Norra Värmland gällande suicidprevention. 

 

Det insamlade materialet gav också underlag till en internationell artikel som med hjälp av fenomenologisk metod analyserar personalens tankar om utbildningen. Den artikeln har nu publicerats. Här är sammanfattningen:

 

The present study is a qualitative evaluation of a brief course for emergency personnel in western central Sweden with the goal of increasing awareness and knowledge among the staff and concerns questions related to psychological ill health and suicidality. The question posed was whether a short but intensive workshop could raise the level of knowledge among the staff and provide them with new tools. Is ”brief” enough in this context? The analysis yielded five broader categories: (a) Suicidal process, (b) Experiences from the course, (c) Future educational goals, (d) Interactions between the separate efforts, (e) Reflection and evaluation. These five categories formed the model of "educational triad" in which three themes, collaborative learning, experience and interaction are key components that influence the development process. The results showed that there was a great need for training in suicide prevention, mental health and treatment. Learning through interdisciplinary teams seems to work effectively. The conclusion was that within the framework for a unified and well organized campaign, brief can be enough.

 

Via denna länk kan du läsa artikeln eller ladda ner en PDF:

 

Malmström, S., Nordén, T., & Norlander, T. (2015). Is a brief education enough concerning suicide and threats of suicide? Evaluation of an educational initiative for the emergency personnel. International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience, 17, 661-663. Doi: 10.4172/1522-4821.1000265