Loggboken

S och M skulle kunna bli en handlingskraftig regering

2015-12-21

Den 20 februari i år skrev jag på loggboken om ”Den stora konvergensen” det vill säga det faktum att teknikutveckling, förbättrade transportsystem och befolkningsökning har lett till att jorden har ”krympt” i mening att det idag är väsentligt lättare för folk att förflytta sig och bosätta sig på olika platser

 

Det är en logisk utveckling som på sikt kommer leda till, under förutsättning att mänskligheten kan hantera överlevnadsfrågorna, att det uppstår en gemensam styrelse för planeten och sannolikt också på ännu längre sikt en gemensam kultur. Globaliseringsprocessen har bara precis påbörjats. Men redan har engelskan framträtt som ett förenande världsspråk.

 

Vår tid är således en slags smältdegel vilket man tydligt kan se i flera av Jordens stora mega-städer. Ett psykologiskt problem är att denna process sker i ett mycket snabbt tempo som många har svårt att hantera. Det handlar om att människor med olika kulturella, åsiktsmässiga och religiösa utgångspunkter skall kunna klara av att tolerera skillnader samtidigt som konflikter och lidande minimeras.

 

Som jag skrivit ett par gånger tidigare på denna blogg är det då helt nödvändigt att det finns ”hållplatser” i globaliseringsprocessen. Perioder av större migrationer behöver avlösas av perioder med mer koncentration på integration. Vi kan också lära oss från länder som Kanada, USA och Brasilien, som väl får beskrivas som utpräglade smältdeglar, att berättelsen och stoltheten över det egna landet är en viktig komponent för att samla människor med olika bakgrunder.  Där finns således en paradox – en god patriotism kan vara ett kitt som underlättar globaliseringen. Se bara på de svenska fotbollssupportrarna på de internationella arenorna!

 

Ytterligare en viktig faktor är förstås att det finns en samling och uppslutning i politiken. Det är ett problem att vi har fått ett parlamentariskt läge som inte ger underlag för starka regeringar. Den hotbilden framträdde tydligt i samband med det senaste EU-valet [ 2014-06-01 - Den psykologiska komponenten i det svenska EU-valet 2014]

 

Efter det senaste svenska riksdagsvalet kände jag väldigt starkt att den bästa lösningen för Sverige skulle vara en så kallat bred eller stor koalition mellan socialdemokraterna och moderaterna. Detta skrev jag mycket kort om på valnatten. [2014-09-14 - En bred koalition]

 

Istället fick vi decemberöverenskommelsen (DÖ) som var mycket olycklig eftersom den satte parlamentarismen ur spel. Vi bör kunna förvänta oss att partierna skall kunna hantera att skapa ett parlamentariskt underlag för en regering. Visserligen avbröts DÖ tack vare kristdemokraternas kongress men skadan har inte än reparerats.

 

Aftonbladets politiska krönikör Lena Melin föreslår att den socialdemokratiska ledningen skall låsa in sig på ett internat under månad och sedan komma ut med en handlingskraftig linje. Frågan är om man inte också borde inkludera den moderata partiledningen på samma internat så att de tillsammans kan mejsla fram en gemensam och handlingskraftig regering!